jaunumi

CSDD izsludinājusi atklātus konkursus

elektromobilitātes projektu īstenošanai par KPFI līdzekļiem

 

Valdība ir apstiprinājusi „Elektromobilitātes rīcības plānu 2014.-2016.gadam”, uzdodot CSDD veikt Elektromobilitātes vadības un koordinācijas institūcijas (EVKI) funkcijas jeb būt šī plāna praktiskās daļas ieviesējai Latvijā. Šie valdības uzdevumi sevī ietver virkni pasākumu, piemēram, 235 uzlādes staciju tīkla izveidošanu uz valsts galvenajiem autoceļiem; uzlādes staciju vienota sistēmnodrošinājuma izveidi, pārraudzību un pārvaldību.

Lai atbildīgi, saimnieciski un atbilstoši valdības noteiktajiem mērķiem īstenotu tai uzticētos uzdevumus, turklāt, neprasot papildus finansējumu no valsts, CSDD pieteicās Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projektiem, kuros bija iespēja pretendēt uz 50% līdzfinansējumu ar elektromobilitāti saistītu pasākumu īstenošanai. CSDD saņēmusi apstiprinājumu par KPFI līdzfinansējuma piešķiršanu, attiecīgi – 35 765,00 Euro ātrās uzlādes staciju projektam un 52 409,41 Euro elektromobiļu iegādei.

Tā rezultātā 2014.gada jūlijā CSDD izsludinājusi divus atklātus konkursus – par elektromobiļu ātro uzlādes staciju piegādi un montāžu un par jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobiļu piegādi. Gan uzlādes stacijas, gan elektromobiļi tiks līdzfinansēti no KPFI līdzekļiem, piesaistot CSDD līdzfinansējumu.

Šo pasākumu īstenošana ļaus CSDD veiksmīgāk iedziļināties elektromobilitātes jautājumos, izprast sistēmas darbību gan no teorētiskās, gan praktiskās puses, kā arī efektīvāk veikt tai uzticētos darbus elektomobilitātes ieviešanas jomā, tostarp, popularizēt elektroauto lietošanas priekšrocības.

Uzlādes staciju projekta ietvarā ir plānots ierīkot divas ātrās uzlādes stacijas CSDD klientu apkalpošanas centros (S.Eizenšteina ielā 6 un Bauskas ielā 86, Rīgā). Plānots, ka nākotnē šīs stacijas iekļausies un darbosies vienotajā nacionālajā elektrotransportlīdzekļu uzlādes tīklā un būs savietojamas ar citu Eiropas Savienības (ES) valstu sistēmām.

CSDD rīcībā plānotie elektromobiļi, līdztekus maksimāli rezultatīvai valdības doto uzdevumu izpildei, vienlaikus ir arī nozīmīga un ekonomiski izdevīga iespēja uzlabot pašas CSDD autoparka kvalitāti, papildinot to ar videi draudzīgiem auto un iekārtām. Tādējādi tiks veicināta ne tikai paša autoparka ilgtspēja un videi arvien draudzīgāku braucamo izmantošana, bet arī kopumā tas ļaus Latvijas vidē nonākt pēc iespējas mazāk kaitīgajām vielām. 

CSDD, saņemot uzdevumu no valdības būt par elektromobilitātes pasākumu praktisko ieviesēju, svarīgi būt arī reāli iesaistītai elektromobilitātes ieviešanas procesos un mēs šo praktisko iesaisti uzskatām pat par savu pienākumu. Tad arī viss kopējais rezultāts būs veiksmīgāks; turklāt, ne tikai Latvijas, bet arī ES mērogā, jo CSDD uzticētie elektromobilitātes uzdevumi saistīti ne tikai ar Latvijas un tās transporta nozares ilgtspējas veicināšanu un vides kvalitātes uzlabošanu, bet arī ar ES kopīgajiem mērķiem. Ar elektrību (videi draudzīgu un atjaunojamu resursu) darbināmu transportlīdzekļu īpatsvara palielināšana ir noteikta arī kā viena no ES prioritātēm transporta jomā. Tas ļaus ilgtermiņā rūpēties par vides kvalitāti (samazinās dabai kaitīgo izmešu nonākšanu gaisā, mazinās fosilās degvielas izmantošanu, veicinās atjaunojamo energoresursu izmantošanu).

KPFI ir valsts budžeta programma, tās mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu. Vairāk par KPFI: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/merki/.

 

 

CSDD Sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67025730

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mājas lapa: www.csdd.lv

Twitter: @csdd_lv

CSDD diennakts informācijas tālrunis: 67025777

Mūsu kontakti

  • Rīga, S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +371 67025766