Atbilstoši izmaiņām likumdošanā, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta (MK) pieņemtos lēmumus, sagatavoti grozījumi Satiksmes ministrijas (SM) nolikumā, kuri atbalstīti valdības sēdē, otrdien, 2015.gada 28.jūlijā.

            Saskaņā ar valdībā apstiprināto Elektromobilitātes attīstības plānu 2014.-2016.gadam, tajā SM noteikta par atbildīgo institūciju tā īstenošanā. Saskaņā ar plānu Latvijā paredzēts īstenot dalīto funkciju modeli, kas paredz nodalīt elektromobilitātes ieviešanas uzdevumus no uzdevumiem, ko veic atbalsta (grantu izsniegšana un to kontrole) ietvaros. Nolikums tiek papildināts ar funkciju, nosakot, ka SM organizē un koordinē valsts politikas izstrādi un īstenošanu alternatīvo degvielu un elektromobilitātes jomā un deleģē pienākumu valsts akciju sabiedrībai „Ceļu satiksmes drošības direkcija” izveidot un uzturēt elektromobilitātes infrastruktūru.

            Saskaņā ar grozījumiem Informācijas tehnoloģiju drošības likumā Nacionālās informācijas tehnoloģiju drošības padomes darbu no 2014.gada 1.janvāra nodrošina vadošā valsts pārvaldes iestāde valsts aizsardzības nozarē (Aizsardzības ministrija), tādējādi no SM nolikuma tiek svītrots minētais uzdevums.

Atbilstoši likumam „Par autoceļiem” noslēgtajam deleģēšanas līgumam valsts akciju sabiedrībai „Latvijas autoceļu uzturētājs” ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums - valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu plānošana un veikšana. Ņemot vērā minēto, mainīts kapitālsabiedrības nosaukums no akciju sabiedrības - uz valsts akciju sabiedrība, līdz ar to precizēts ministrijas nolikums.

Pamatojoties uz MK 2014.gada 13.augusta rīkojumu „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Namzinis” darbības izbeigšanu”, SM tika uzdots izbeigt minētās sabiedrības darbību  un uzsākt tās likvidāciju. Līdz ar to nolikumā tiek svītrota norma, kas nosaka, ka SM ir valsts kapitāla daļu turētāja sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Namzinis”.

Atbilstoši valdības 2014.gada 18.augusta rīkojumam „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Eiropas dzelzceļa līnijas” dibināšanu” ir nodibināta minētā komercsabiedrība, tādējādi ministrijas nolikums papildināts, nosakot, ka SM ir valsts kapitāla daļu turētāja minētajā sabiedrībā.

 

Satiksmes ministrijas

Komunikācijas nodaļa

Tālrunis: 67028013

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.