jaunumi

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) sadarbībā ar SIA „Transporta mašīnbūves kompetences centrs”, SIA „MMX Energy” un SIA „Applied Electronic Labs” pabeigusi pētījumu 1.2. „Pētījums par tālas darbības RFID izmantošanu elektroauto automātiskai identifikācijai un šādas sistēmas eksperimentālā modeļa izstrāde” realizēšanu projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „ Transporta mašīnbūves kompetences centrs” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

Šī pētījuma mērķis bija iegūt jaunas zināšanas par iespējām automātiski identificēt elektroauto to uzlādes veikšanai, izmantojot numuru zīmēs iestrādātos tālās darbības radiofrekvences identifikatorus (RFID), kā arī izstrādāt elektroauto automātiskās identifikācijas sistēmas eksperimentālo modeli.

Pētījuma gaitā tika apzināti RFID uztveršanas lauka parametri, veikti RFID signālu uztveršanas testi gan laboratorijas apstākļos, gan reālos ielas apstākļos, simulējot dažādus elektroauto izvietojumu variantus pie uzlādes stacijas. Testēšana tika veikta vairākos ciklos, ar mērķi uzkrāt datus to pētīšanai un analīzei.

Pētījuma rezultātā tika iegūtas zināšanas par datu kolīzijām izmantojot RFID lasītājus un lietojot numura zīmēs iestrādātos tālas darbības RFID raidītājus, izstrādāts kolīziju apstrādes matemātiskais modelis – zinātība par matemātiskajiem apstrādes rīkiem un algoritmiem konstatēto RFID kolīziju novēršanai un izgatavots eksperimentālais modelis elektroauto automātiskai identifikācijai uzlādes stacijā, izmantojot numura zīmēs iestrādātos RFID raidītājus.

 

 

Mūsu kontakti

  • Rīga, S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +371 67025766