jaunumi

bilde

Saskaņā ar 2016. gada 11. aprīlī noslēgto vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 4.4.1.0/16/I/001 “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana” īstenošanu, CSDD veic nacionālā līmeņa uzlādes staciju tīkla izveidošanu. Rezultātā kopš 2018. gada jūlija darbojas CSDD izveidotais elektromobiļu ātrās uzlādes staciju tīkls, kura ietvaros izbūvētas 70 ātrās uzlādes stacijas uz valsts galvenajiem auto autoceļiem (TEN-T ceļiem) vai tiešā to tuvumā un lielākajās apdzīvotās vietās.

Informācija par pieejamajām uzlādes stacijām, to atrašanās vietām, pakalpojuma cenu un norēķinu veidiem atrodama mājas lapā e-mobi.lv. Jau šobrīd uzstādītās uzlādes stacijas nodrošina elektromobiļu pārvietošanās iespējas lielā daļā Latvijas teritorijas.

Ir uzsākta projekta otrās kārtas īstenošana, kuras laikā jau noslēdzies iepirkums “Elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietu izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” un drīzumā plānots uzsākt darbu pie nākošo 40 elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietu un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo elektropieslēgumu būvprojektu izstrādes.

Kopumā ERAF līdzfinansētā projekta īstenošanas laikā paredzēts izbūvēt līdz 150 elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas līdz 2021.gada beigām, uzstādot tās uz TEN-T ceļus savienojošiem reģionālajiem ceļiem un apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu virs 5000.

Mūsu kontakti

  • Rīga, S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +371 67025766