jaunumi

 

2016.gada 3.septembrī Stāmerienas stacijā notiekošajos Bānīša svētkos piedalīsies elektromobiļi VW e-up!, Nissan Leaf, Nissan e-NV200 un BMW i3. Brauciens ar elektromobili uz Bānīša svētkiem ir kļuvis iespējams pateicoties Gulbenē 2014.gadā uzstādītajai ātrās uzlādes stacijai. Gulbenes uzlādes stacija ir iekļauta gan Latvijas, gan starptautiskajās uzlādes punktu kartēs, tādejādi pievēršot elektromobiļu ceļotāju uzmanību Gulbenes novadam.

 

Ar elektromobiļiem Bānīša svētkos piedalīsies:

-       Gulbenes pašvaldība ar VW e-up!;

-       „Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība” ar lielā akumulatora Nissan Leaf;

-       AS „Madonas ūdens” ar Nissan e-NV200;

-       VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” ar BMW i3.

 

Svētku dalībnieki varēs uzzināt par elektromobiļu lietošanas pieredzi, par atbalstu, t.sk., bezmaksas autostāvvietām Rīgā, kā arī par ātrās uzlādes staciju tīkla izveides gaitu Latvijā.

 

Svētkos pievērsīsim uzmanību elektromobili un tvaika lokomotīvi vienojošajai priekšrocībai – iespējai izmantot no Latvijas atjaunīgajiem energoresursiem iegūto enerģiju: tvaika lokomotīve no koksnes iegūst siltumu, savukārt elektromobilis no enerģētiskajiem augiem, ūdens plūsmas, saules vai vēja – elektrību.

 

Elektromobiļi Gulbenē:

plkst. 10:00 – 11:00 elektromobiļi atradīsies pie ātrās (līdzstrāvas) uzlādes stacijas Brīvības ielā 66, kur elektromobiļu lietotāji atbildēs uz jautājumiem.

 

Elektromobiļi Stāmerienā:

-       no plkst. 13:00 varēs iepazīt elektromobiļus, kā arī iztaujāt elektromobiļu lietotājus;

-       plkst. 15:00-15:10 elektromobiļu lietotāju uzruna svētku dalībniekiem.

 

Elektromobiļu dalību Bānīša svētkos organizē biedrība „Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība” ar biedrības „Auto Asociācija” atbalstu.

 

Bānīša svētku pilnā programma: http://www.gulbene.lv/lv/zr/klt-z/2128-ban16


Biedrība „Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība”
www.bimab.lv
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Turpinot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Nr.4.4.1.0/16/I/001 “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana” pirmā posma realizāciju, kura ietvaros paredzēts izvietot ātrās uzlādes stacijas uz valsts galvenajiem autoceļiem (TEN-T ceļiem) vai to tuvumā, CSDD izsludinājusi iepirkumu “Elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietu izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”.

Konkursa rezultātā plānots noslēgt līgumu par uzlādes staciju uzstādīšanas vietu izbūves un  inženiertīklu būvprojektu izstrādi,  kā arī nodrošināt to autoruzraudzību būvprojekta realizācijas laikā.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties šeit: http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/par_csdd/uznemums/iepirkumi/?doc=3421

 

Kā informēja Rīgas dome, no 2016.gada 1.jūlija "… elektroautomobiļus, kuriem uzstādīta atbilstoša valsts reģistrācijas numura zīme, varēs novietot „Rīgas satiksmes”
apsaimniekotajās autostāvvietās bez maksas, izņemot apakšzemes autostāvvietā K.Valdemāra ielā 5a.  Tas attieksies uz pilnīgi visām zonām, un šim pakalpojumam nebūs laika ierobežojuma
."

 

Līdz ar Rīgas domes lēmumu par bezmaksas stāvvietām, Latvijā ir izveidota vērā ņemama pastāvīga atbalsta programma elektromobiļu, kas reģistrējami ar speciālajām – burti un cipari zilā krāsā – numurzīmēm, pielietojuma paplašināšanai:

 • netiek piemērots transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis, kā arī vieglo automobiļu un motociklu nodoklis;  
 • samazināta uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likme – 10,00EUR mēnesī;
 • pirmreizējā reģistrācija, kā arī reģistrācija, pirmo reizi saņemot speciālas nozīmes numura zīmes, ir bez maksas;
 • atļauts braukt pa sabiedriskā transporta joslām;
 • Liepājā pašvaldības maksas stāvvietās elektromobiļus atļauts novietot bez maksas;
 • elektromobiļi ir atbrīvoti no iebraukšanas maksas Jūrmalā;
 • bezmaksas stāvvietas Rīgā „Rīgas satiksmes” apsaimniekotajās autostāvvietās.

 

Atbalsta programma elektromobiļu lietošanai Rīgā un Rīgas aglomerācijā ir pietiekama, lai elektromobiļu iegāde būtu ekonomiski pamatota tām privātpersonām un uzņēmumiem, kas pietiekami intensīvi izmanto maksas stāvvietas Rīgā, un kam ir piemērota elektromobiļu specifiskā funkcionalitāte. Lai novērtētu atbalsta programmas turpmākās paplašināšanas lietderību un efektivitāti, Latvijā nepieciešams rast atbildi uz šādiem jautājumiem:

 • kādu labumu sabiedrībai nodrošinās elektromobiļu skaita pieaugums;
 • kādai jābūt elektromobiļu skaita pieauguma dinamikai;
 • vai ar esošo atbalsta intensitāti pietiks, lai sasniegtu nepieciešamo elektromobiļu skaitu?

                     

Rīgas dome atbalstu elektromobiļiem, t.sk., ar ūdeņraža šūnas tehnoloģiju aprīkotajiem, kā nepieciešamu pasākumu automobiļu radītā gaisa piesārņojuma – NO2 un cietās daļiņas PM2.5, PM10, –  samazināšanai pilsētas centrā, formulēja jau „Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmā 2011.-2015.” (108.lpp.):  „Noteikt un piemērot izdevīgākus nosacījumus Rīgas centra pašvaldības autostāvvietās elektroautomobiļu,  hibrīdautomobiļu un ūdeņraža automobiļu novietošanai”. 2011.gadā, pēc sarakstes ar biedrību „Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība”, Rīgas domes preses relīzē tika izteikta gatavība ieviest bezmaksas autostāvvietas elektromobiļiem pēc speciālo numurzīmju ieviešanas. Līdz ar speciālo numurzīmju ieviešanu Latvijā 2016.gadā, nekavējoties sekoja attiecīgais Rīgas domes lēmums.

 

Elektromobiļi nerada gaisa piesārņojumu darbības vietā, tātad arī gājēju, skolu  un  bērnu dārzu tuvumā, tādejādi novēršot draudus cilvēku veselībai, kā arī samazinot ārstniecības izmaksas. Elektromobiļu pielietojums dod iespēju saglabāt Latvijas pilsētas pievilcīgas tūristiem arī sagaidot 2030.gadu, kad ES lielākajos apdzīvotajos centros jāpanāk „…pilsētu loģistiku praktiski bez CO2 emisijām” [1]. CO2 emisijas ir proporcionālas fosilās degvielas patēriņam, un raksturo arī citu, cilvēka veselībai  kaitīgo, automobiļa radīto emisiju apjomu.

 

Elektromobiļu izmantošana sekmē Latvijas mērķa – atjaunīgo energoresursu īpatsvara palielināšana transportā vismaz 10% līdz 2020.gadam – sasniegšanu. Būtiski, ka atjaunīgo, tātad Latvijas vietējo, energoresursu izmantošana elektroenerģijas ražošanai un naftas produktu aizstāšana sekmē transporta fosilās degvielas importa, kas ir ap 500 milj. EUR gadā, samazināšanu. Naftas produktu aizstāšana 10% apmērā nozīmē, ka Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi ap 50milj. EUR gadā novirza iekšējam patēriņam, tādejādi sekmējot tautsaimniecības attīstību un labklājības pieaugumu. Iespēju ar elektromobiļa lietojumu samazināt fosilās degvielas importu, neatkarīgi no elektroenerģijas ražošanas veida un vietas, raksturo maksa par elektroenerģiju, kas nepieciešama braucienam ar elektromobili, ap 3EUR/100km, ņemot vērā reāli sasniedzamo nobraukumu ar vienu uzlādi. Līdzvērtīga dīzeļautomobiļa izmaksas par degvielu ir ap 5EUR/100km,

 

Elektromobiļu izmantošana sekmē siltumnīcas efekta gāzes CO2 emisiju samazinājumu, ņemot vērā pilno ciklu – no enerģijas ieguves līdz pievadīšanai auto riteņiem:

 

 • ES valstu elektroenerģijas ražošanas vidējais rādītājs ir 331g CO2/kWh (ietver visus energonesēju veidus: ogles, kodolenerģiju, vēju, ūdeni u.c.), nodrošinot elektromobiļiem vidējos pilnā cikla izmešus 78g CO₂/km, kas ir divas reizes mazāk kā fosilās degvielas automobiļiem: benzīna automobiļiem – 185g CO₂/km,  dīzeļa automobiļiem – 145g CO₂/km [2];

 

 • Latvijā 2015.gadā 61% no Latvenergo koncerna mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas ir saražota no atjaunīgajiem energoresursiem jeb ir zaļā elektroenerģija, kas kopumā nodrošina elektroenerģijas ražošanas vidējo rādītāju 101g CO₂/kWh [3]. Tātad, ja tiek izmantota „Latvijas elektrība”, elektromobiļa radītās CO₂ emisijas ir 3 reizes mazākas, salīdzinot ar ES valstu vidējo rādītāju.

 

Lai pakāpeniski samazinātu automobiļu radītās emisijas un aizstātu naftas produktus, ES ir pieņemts rādītāja „reģistrēto jaunu automobiļu vidējās emisijas” samazinājuma grafiks, un 2020.gadā nedrīkst pārsniegt 95g CO2/km [4]. Latvijā 2015.gadā sasniegti 137g CO2/km, un, ņemot vērā to, ka fosilās degvielas automobiļu izmešu samazinājums ir sasniedzis tehnoloģisko iespēju galējo robežu, elektromobiļi ar 0g CO2/km var būtiski palīdzēt vidējo emisiju rādītāja sasniegšanai.

 

Piemēru mazu izmešu automobiļu izvēlē Latvijas sabiedrībai rādīs valsts pārvaldes institūcijas, kam ar Ministru kabineta instrukciju Nr.12 „Dienesta vieglo automobiļu iegādes un nomas kārtība” noteikti maksimālie CO2 izmeši:  „… slēdzot automobiļa nomas līgumu vai iegādājoties automobili,  ministrija ņem vērā attiecīgajā gadā maksimāli pieļaujamo ogļskābās gāzes (CO2) izmešu līmeni, kas nepārsniedz…” piem., 2017.gadā 120g CO2/km, savukārt 2020.gadā  – 95g CO2/km. Iepazīstoties ar biedrības „Auto Asociācija” izveidoto M1 un N1 kategoriju automobiļu klasifikatoru [5], redzams, ka fosilās degvielas automobiļi ar izmešiem mazākiem vai vienādiem 95g CO2/km atrodami tikai klasēs „Mini”, „Mazā”, „Kompaktā”,  „Vidējā”, „Mazā apvidus” un „Mazā daudzfunkciju”, turklāt, ļoti ierobežotā izvēlē.

Līdz 2020.gadam laika nav atlicis daudz, un, visticamāk, fosilo degvielu tehnoloģijas nedos iespēju masveidā sasniegt 95g/km. Tas nozīmē to, ka, piem., pildot minēto Ministru kabineta instrukciju, varētu būt jāiegādājas elektromobiļus, t.sk., ūdeņraža šūnu elektromobiļus, kā arī automobiļus aprīkotus ar hibrīda spēka iekārtām.

 

 Latvijā 2014.gadā iegādātie, pamatā ar būtisku Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu, 176 elektromobiļi jauno reģistrēto elektromobiļu vidējo izmešu rādītāju „g CO2/km” samazināja par 2%. Lai 2020.gadā Latvijā sasniegtu reģistrēto jauno automobiļu vidējos 95g CO2/km,  jauno automobiļu pārdošanas apjomam pieaugot, līdz 2020.gadam elektromobiļu kopējam skaitam jāsasniedz 5000 (biedrības „Auto Asociācija” aprēķini). Ņemot vērā elektromobiļu, kā jaunas tehnoloģijas, salīdzinoši lielākās iegādes izmaksas un sabiedrības pieredzes paplašināšanai nepieciešamo laiku, visticamāk, ar minēto atbalsta programmu nepietiks 95g CO2/km sasniegšanai līdz 2020.gadam. Ja līdz 2016.gada beigām jauno elektromobiļu iegāde Latvijā neuzrādīs lēcienveidīgu pieaugumu līdz vairāku simtu apjomam, iezīmējot 1000 jauno elektromobiļu turpmāko iegādi katru gadu, sākot ar 2017.gadu ir jāievieš papildus atbalsta mehānismi elektromobiļu iegādei un ekspluatācijai.

 

 

Atsauces

 1. „BALTĀ GRĀMATA Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu – virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu”, 9.lpp.
 2. State of the Art on Alternative Fuels Transport Systems in the European Union FINAL REPORT, 2015, 18.lpp.
 3. AS „Latvenergo” dati.
 4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa regula 443/2009.
 5. autoasociacija.lv/files/klasifikators/klasifikators.pdf

 

“Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrības” valdes priekšsēdētāja Arņa Berga raksts

Ir veikts pētījums “Latvijas nacionālā elektrotransportlīdzekļu uzlādes staciju tīkla izveidošanas analīze”, lai izvērtētu Elektromobilitātes attīstības plāna 2014. – 2016. gadam atbilstību šī brīža un prognozētajai situācijai Latvijā, kā arī ETL un to uzlādes infrastruktūras tehnoloģiskajam progresam un inovācijām.

Pētījuma ietvaros veikta aptauja, kurā noskaidrots, ka 91% Latvijas ETL lietotāji vēlas ātrās uzlādes stacijas, lai nodrošinātu akumulatoru baterijas uzlādi pēc iespējas īsākā laika periodā. Tāpat ETL lietotāji atzina, ka šobrīd gandrīz neizmanto ETL tāliem braucieniem, tomēr būtu gatavi to darīt, ja Latvijā tiktu izveidots ērts un vienmērīgs ETL uzlādes staciju pārklājums.

Efektīva, progresīva un inovatīva nacionālā ETL uzlādes tīkla izveidei ieteikts uzstādīt tikai ātrās uzlādes stacijas (jauda vismaz 50 kW) un tās nepieciešams izvietot arī katrā no nacionālās vai reģionālās nozīmes attīstības centriem un šo centru savienojošajiem ceļiem.

Iespējamais Latvijas nacionālais ETL ātrās uzlādes tīkls

 

Ar pētījumu un tā rezultātiem iespējams iepazīties ŠEIT.  

No 1.jūlija “Rīgas satiksmes” apsaimniekotajās autostāvvietās elektroautomobiļus var novietot bez maksas.

Jaunā kārtība attiecas uz elektroautomobiļiem, kuriem uzstādīta atbilstoša valsts reģistrācijas numura zīme, un tos var novietot “Rīgas satiksmes” apsaimniekotajās autostāvvietās bez maksas, izņemot apakšzemes autostāvvietā K.Valdemāra ielā 5a. Tas attiecas uz pilnīgi visām zonām, un šim pakalpojumam nav laika ierobežojuma.

Mūsu kontakti

 • Rīga, S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • +371 67025766