jaunumi

 

 

Atbilstoši izmaiņām likumdošanā, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta (MK) pieņemtos lēmumus, sagatavoti grozījumi Satiksmes ministrijas (SM) nolikumā, kuri atbalstīti valdības sēdē, otrdien, 2015.gada 28.jūlijā.

            Saskaņā ar valdībā apstiprināto Elektromobilitātes attīstības plānu 2014.-2016.gadam, tajā SM noteikta par atbildīgo institūciju tā īstenošanā. Saskaņā ar plānu Latvijā paredzēts īstenot dalīto funkciju modeli, kas paredz nodalīt elektromobilitātes ieviešanas uzdevumus no uzdevumiem, ko veic atbalsta (grantu izsniegšana un to kontrole) ietvaros. Nolikums tiek papildināts ar funkciju, nosakot, ka SM organizē un koordinē valsts politikas izstrādi un īstenošanu alternatīvo degvielu un elektromobilitātes jomā un deleģē pienākumu valsts akciju sabiedrībai „Ceļu satiksmes drošības direkcija” izveidot un uzturēt elektromobilitātes infrastruktūru.

            Saskaņā ar grozījumiem Informācijas tehnoloģiju drošības likumā Nacionālās informācijas tehnoloģiju drošības padomes darbu no 2014.gada 1.janvāra nodrošina vadošā valsts pārvaldes iestāde valsts aizsardzības nozarē (Aizsardzības ministrija), tādējādi no SM nolikuma tiek svītrots minētais uzdevums.

Atbilstoši likumam „Par autoceļiem” noslēgtajam deleģēšanas līgumam valsts akciju sabiedrībai „Latvijas autoceļu uzturētājs” ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums - valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu plānošana un veikšana. Ņemot vērā minēto, mainīts kapitālsabiedrības nosaukums no akciju sabiedrības - uz valsts akciju sabiedrība, līdz ar to precizēts ministrijas nolikums.

Pamatojoties uz MK 2014.gada 13.augusta rīkojumu „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Namzinis” darbības izbeigšanu”, SM tika uzdots izbeigt minētās sabiedrības darbību  un uzsākt tās likvidāciju. Līdz ar to nolikumā tiek svītrota norma, kas nosaka, ka SM ir valsts kapitāla daļu turētāja sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Namzinis”.

Atbilstoši valdības 2014.gada 18.augusta rīkojumam „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Eiropas dzelzceļa līnijas” dibināšanu” ir nodibināta minētā komercsabiedrība, tādējādi ministrijas nolikums papildināts, nosakot, ka SM ir valsts kapitāla daļu turētāja minētajā sabiedrībā.

 

Satiksmes ministrijas

Komunikācijas nodaļa

Tālrunis: 67028013

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 


Latvijā ir uzsākts jauns projekts „E-mobilitātes veicināšana Latvijā klimata pārmaiņu novēršanai”, kuru īsteno Baltijas Vides forums sadarbībā ar SIA „Ardenis” un Latvijas Riteņbraucēju apvienību. Projekta galvenais mērķis ir uzlabot sabiedrības zināšanas un izpratni par e-mobilitāti, radot labvēlīgus priekšnoteikumus straujākai elektromobilitātes attīstībai Latvijā.

Īpaša uzmanība projektā veltīta pašvaldību aktivitātēm un to atbalstam. Projekta laikā plānots izstrādāt rokasgrāmatu pašvaldībām, informējot tās par e-mobilitātes jautājumiem un apkopojot praktisku informāciju elektromobilitātes ieviešanai.

Atklāšanas seminārā projekta organizatori informēja interesentus par projekta mērķiem, plānotajām aktivitātēm un līdz šim iegūtajiem rezultātiem. VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) kā atbildīgā organizācija par elektromobilitātes attīstību Latvijā dalībniekus iepazīstināja ar valdības apstiprināto dokumentu „Elektromobilitātes attīstības plāns 2014. – 2016.gadam”. Savukārt Neils Kalniņš pastāstīja par dažādām atbalsta programmām un projektiem, kuros iespējams piesaistīt finansējumu elektromobilitātes ieviešanai.

Sīkāka informācija par projektu un semināru, kā arī prezentācijas pieejamas mājas lapā: http://emobilitate.lv/jaunums-1/

 

 

 

Līdzīgi kā citās valstīs, arī Latvijā, lai veicinātu videi draudzīgu transportlīdzekļu izmantošanu, pakāpeniski tiek īstenoti vairāki pasākumi, kas saistīti ar atbalstu elektrotransportlīdzekļu (ETL) attīstības veicināšanai.

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) kā par elektromobilitātes attīstību atbildīgā organizācija Latvijā piedāvā iepazīties ar esošo un tuvākajā nākotnē plānoto atbalstu ETL izmantošanas un attīstības veicināšanai. Šī informācija noderēs gan jau esošajiem ETL izmantotājiem, kā arī tiem, kas plāno iegādāties elektromobili:

 

Pasākums ETL attīstībai un atbalstam

Plānotais ieviešanas laiks

Izstrādātas speciālas, vizuāli atšķirīgas transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes tieši elektromobiļiem

2015.gada beigas

Braukšanai atļauts izmantot pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu joslas

2016.gada 1.janvāris

Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa likme, 0 eiro / mēnesī

Spēkā esošs

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļu likme, 10 eiro / mēnesī

2016.gada 1.janvāris

Vieglo automobiļu un motociklu nodokļa likme,

0 eiro

Spēkā esošs

Bezmaksas stāvēšana publiskajās stāvvietās ielu malās, 0 eiro

Spēkā esošs (Liepājā)

Bezmaksas lietošanas tiesības maksas zonās, 0 eiro

Spēkā esošs (Jūrmalā)

Avots: valsts un pašvaldību normatīvie akti

 

Ceļu satiksmes noteikumu projekts, ko apstiprinājis Ministru kabinets un kas stāsies spēkā 2016.gada 1.janvārī, nosaka: „elektromobilis ir transportlīdzeklis, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas”.

 

 

 

 

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) kopš 2015.gada pavasara turpina pētījumu 1.2. „Pētījums par tālas darbības RFID izmantošanu elektroauto automātiskai identifikācijai un šādas sistēmas eksperimentālā modeļa izstrāde” realizēšanu, kas notiek projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros. Par šī projekta veikšanu 2011.gada 6.aprīlī noslēgts līgums Nr. L-KC-11-0002 starp SIA „ Transporta mašīnbūves kompetences centrs” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.

Pētījuma gaitā ir apzināti tālās darbības radiofrekvences identifikatoru (RFID) uztveršanas jeb darbības lauka parametri un tiek veikti nepieciešamie regulējumi un testi, lai noteiktu optimālo pārklājuma lauku elektroauto valsts reģistrācijas numura zīmē iebūvētā RFID sensora nolasīšanai, automobilim piebraucot pie uzlādes stacijas.

Šī pētījuma mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par iespējām automātiski identificēt elektroauto to uzlādes veikšanai, izmantojot numuru zīmēs iestrādātos RFID sensorus, kā arī izstrādāt elektroauto automātiskās identifikācijas sistēmas eksperimentālo modeli.

Pētījumu CSDD īsteno sadarbībā ar SIA „Transporta mašīnbūves kompetences centrs”, SIA „MMX Energy” un SIA „Applied Electronic Labs”.

 

 

 

Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra:

noticis Latvijas pirmais elektromobiļu Maratons

 

2015.gada 20.-22.maijā notika Latvijā pirmais elektromobiļu Maratons „Izbaudi Zemgali nesteidzoties 2015” maršrutā Āne – Jelgava – Auce – AS „Latvijas valsts meži” Tērvetes dabas parks – Eleja – Bauska. Toorganizēja biedrība „Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūra” (ZREA) un biedrība „Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība” (BIMAB), Eiropas Komisijas programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” projekta „Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības stratēģijas” ietvaros. Maratonu atbalstīja „Møller Auto Lidosta” Volkswagen centrs. Pasākumā piedalījās arī par elektromobilitātes ieviešanu un attīstību Latvijā atbildīgās organizācijas – VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), pārstāvji.

Elektromobiļu maratona mērķis: popularizēt videi draudzīgu transporta līdzekļu izmantošanu visās maratona dalībnieku pieturvietās (ar informatīviem stāstiem par to lietošanu un elektromobiļu apskati) apvienojumā ar nesteidzīgu tūrisma objektu vai kultūras pasākumu baudīšanu.

Pirmajā dienā maratona dalībnieki posmā no Ānes (Ozolnieku novadā), braucot caur Jelgavu (kur uzturējās 3,5 stundas) līdz Aucei nobrauca apmēram 70 km ar kopējo vidējo elektrības patēriņu 15 kWh (mazākais patēriņš: 12 kWh, naudas izteiksmē ap 2 EUR; lielākais: 18 kWh, naudas izteiksmē ap 3 EUR). Otrajā maratona dienā posmā no Auces, piestājot Tērvetes dabas parkā, pie Elejas vidusskolas, līdz Bauskas Rātsnamam tika nobraukti apmēram 90 km ar kopējo vidējo elektrības patēriņu 14 kWh (mazākais patēriņš; 11,4 kWh, naudas izteiksmē 1,93 EUR; lielākais patēriņš: 18 kWh, naudas izteiksmē  ap 3 EUR).

Katrā maratona pieturvietā maratona dalībniekiem tika prezentēti attiecīgās vietas nozīmīgākie tūrisma objekti. Ānē, kopā ar Ozolnieku novada tūrisma piedāvājuma prezentēšanu, tika prezentēts arī ZREA biedra – Ozolnieku novada domes, īstenotais projekts „Daudzfunkcionālā iedzīvotāju apkalpošanas centra aprīkošana ar Saules kolektoriem (karstajam ūdenim un apkurei)” ar mērķi paaugstināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu publiskajā un privātajā sektorā. Saules kolektoru izmantošana, tāpat kā elektromobiļu izmantošana ir vidi saudzējoša un nerada piesārņojumu, tāpēc aprīkotā objekta ar saules kolektoriem apskate tika  iekļauta maratona maršrutā, lai papildus vietējo tūrisma objektu prezentēšanai, popularizētu arī zaļās tehnoloģijas un atjaunojamos energoresursus. Pēc tam maratona dalībnieki pievienojās Elektrisko transporta līdzekļu salidojumam Jelgavā, Pasta salā, kura noslēgumā tika sniegta Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas reģionālais tūrisma informācijas centrs” informācija par Pasta salas vēsturi, Jelgavas 750 gadu jubileju, gaidāmajiem pasākumiem un tūrisma iespējām.

Pirmajai maratona dienai noslēdzoties Auces novadā, maratona dalībnieki viesojās SIA „EK Auce” šūšanas uzņēmumā, kas ražo apģērbus no inovatīviem audumiem, tālāk piestājot Auces centrālajā laukumā un ļaujot publikai apskatīt elektromobiļus un pastāstot par to lietošanas pieredzi. Stāstus papildināja arī Auces novada pašvaldības policijas pārstāve – par elektriskā divriteņa lietošanas pieredzi darba vajadzībām. Noslēgumā, elektromobiļi tika novietoti nakts uzlādei un maratona dalībnieki varēja baudīt ekskursiju pa Vecauces pili un pa Auci.

Otrās dienas maratona pieturvietās dalībnieki iepazinās ar AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekoto Tērvetes dabas parku, Elejas pagasta  īpašajiem tūrisma objektiem un to vēsturi, piestājot pie Elejas vidusskolas, kā arī ar Bauskas  Rātsnamu un novada tūrisma piedāvājumu.

Maratonā tika veiksmīgi sasniegts mērķis: veicināt zaļā transporta izmantošanu, informējot sabiedrību pār tā pielietošanas pieredzi Latvijā, kā arī apgūt un popularizēt elektromobiļu tūrismu.

Kopā Maratonā piedalījās 11elektromobiļi: CSDD (divi BMW i3), Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pašvaldības policija” (trīs VW e-Up!), Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība” (VW e-Up!), Bauskas novada pašvaldība  (divi VW e-Up!), ZREA un BIMAB (e-NV200), Maratona atbalstītājs – „Møller Auto Lidosta” Volkswagen centrs (VW e-Up!), kā arī Artis Ziemelis (Mazda RX8).

Maratona ekipāžas sekmīgi izbrauca maršrutu, izmatojot tikai 230V 10A uzlādes režīmu. Viesnīcu saimnieki ieguva vairāku elektromobiļu vienlaicīgās uzlādes pieredzi.

Ceļojuma laikā notikušajos informatīvajos pasākumos Maratona dalībnieki pārliecinājās – kā parasti, inovācijas visātrāk uztver jaunieši. Jauniešu atziņa: skaidrs, ka no elektromobiļiem, līdzīgi kā no mobilajām informācijas ierīcēm, cilvēki neatteiksies tikai tāpēc, ka tās nepieciešams regulāri uzlādēt, atbilstoši izmantošanas intensitātei.

Vairāk informācija un foto galerija: http://www.zrea.lv/lv/jaunumi/pirmais_elektromobilu_maratons_latvija_2283/pirmais_elektromobilu_maratons_latvija_2283/

 

 

 

Avots: BIMAB & ZREA

28.05.2015.

Mūsu kontakti

  • Rīga, S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +371 67025766