jaunumi

 

Nolūkā veicināt videi draudzīgu transportlīdzekļu izmantošanu Latvijā, elektromobiļiem un to īpašniekiem ir noteikti vairāki atvieglojumi un priekšrocības:

-          elektromobiļiem netiek piemērots transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis;

-          uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likme – 15,00 eiro mēnesī;

-          elektromobiļu pirmreizējā reģistrācija, kā arī reģistrācija, pirmo reizi saņemot speciālas nozīmes numura zīmes ir bez maksas;

-          speciālu, vizuāli atšķirīgu numura zīmju pirmais komplekts – bez maksas;

-          elektromobiļiem, kas aprīkoti ar šīm numura zīmēm, atļauts braukt pa sabiedriskā transporta joslām;

-          Liepājā, pašvaldības maksas stāvvietās un Rīgā, “Rīgas satiksmes” apsaimniekotajās autostāvvietās (izņemot apakšzemes autostāvvietā K.Valdemāra ielā 5a) elektromobiļus var novietot bez maksas;

-          Jūrmalā elektromobiļi ir atbrīvoti no iebraukšanas maksas pilsētas administratīvajā teritorijā;

 

CSDD izstrādājusi īpašas norādes, kas autovadītājus informē par to, ka konkrētajā vietā iespējams uzlādēt elektromobili.

Apzīmējumi atvieglojumi

Jau vēstīts, valdība apstiprinājusi “Elektromobilitātes rīcības plānu 2014.-2016.gadam”, uzdodot CSDD veikt Elektromobilitātes vadības un koordinācijas institūcijas funkcijas jeb būt šī plāna praktiskās daļas ieviesējai Latvijā. Šie valdības uzdevumi ietver vairākus pasākumus, tajā skaitā atbalsta pasākumus, nolūkā veicināt elektromobilitātes attīstību. 

 

Sākoties Jaunajam gadam, CSDD uzsākusi izsniegt tikai elektrotransportlīdzekļiem paredzētas speciālas, vizuāli atšķirīgas transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes, šādā veidā padarot tos vienkārši un ērti identificējamus. Tas vienkāršo elektroauto paredzēto atvieglojumu piemērošanas kontroli, piemēram, no 2016.gada 1.janvāra Ceļu satiksmes noteikumi paredz, ka elektromobiļiem, kas aprīkoti ar speciālajām numura zīmēm, atļauts braukt arī pa sabiedriskā transporta joslām. Papildus atbalsta pasākumi ieviesti arī atsevišķu pašvaldību līmenī, piemēram, Liepājā, kur pašvaldības maksas stāvvietās elektromobiļus var novietot bez maksas, kā arī Jūrmalā, kur elektromobiļi ir atbrīvoti no iebraukšanas maksas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Bez maksas ir elektrotransportlīdzekļa pirmreizējā reģistrācija vai reģistrācija, pirmo reizi saņemot speciālās nozīmes transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes, kā arī pirmais šo numura zīmju komplekts.

Pirmajā dienā, kopš izsniedz jaunās numura zīmes, tās piešķirtas 12 elektromobiļiem. Tāpat jau saņemti pirmie novērtējumi un atsauksmes. Piemēram, ZALAVIDE@ZALAVIDE: “Beidzot elektroauto varam aprīkot ar jaunajām @CSDD_LV numurzīmēm, lai izmantotu jaunajā likumā paredzētās iespējas”.

Atgādinām, ka papildus jau iepriekš minētajiem, šobrīd Latvijā ir ieviesti vēl šādi elektromobilitātes atbalsta pasākumi:

- elektromobiļiem netiek piemērots vieglo automobiļu un motociklu nodoklis, kā arī transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis;

- veiktas izmaiņas Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, kas paredz elektromobiļiem samazinātu uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmi 10,00 eiro mēnesī.

 

CSDD Sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67025730

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mājas lapa: www.csdd.lv

Twitter: @csdd_lv

CSDD diennakts informācijas tālrunis: 67025777

 

Lai veicinātu videi draudzīgu transportlīdzekļu izmantošanu un tādējādi samazinātu piesārņojumu, kā arī mazinātu fosilās degvielas izmantošanu, Latvijā plānots izveidot nacionālā līmeņa elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes staciju tīklu. To paredz Satiksmes ministrijas izstrādātie Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.4.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā” īstenošanas noteikumi, ko 2015.gada 3.novembrī apstiprināja Ministru kabinets.

Attīstot uzlādes staciju tīklu, tiks novērsti ETL braukšanas attāluma ierobežojumi, kā arī mazinātas to lietotāju bažas par iespējām savlaicīgi uzlādēt transportlīdzekli. Līdz šim Latvijā, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to infrastruktūras ieviešanai” ietvaros, ir izbūvētas 11 uzlādes stacijas, no kurām sešas atrodas Rīgā un pa vienai Siguldā, Gulbenē, Tērvetē, Talsu novadā un Ogrē.

Ātrās uzlādes staciju ierīkošanai kopumā paredzēti 8,34 miljoni eiro, no tiem 7,09 miljoni eiro paredzēti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda, savukārt 1,25 miljoni eiro – no valsts budžeta. Elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas ir paredzēts izbūvēt uz TEN-T autoceļiem jeb uz lielajām šosejām un uz TEN-T autoceļus savienojošiem reģionālajiem autoceļiem, kā arī apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu virs 5000 iedzīvotājiem.

Specifisko atbalsta mērķi paredzēts īstenot ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā un atbilstoši deleģēšanas līgumam nododot projekta īstenošanu VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcijai”.

Kopējais reģistrēto ETL skaits (kravas auto, kvadricikli, mopēdi, motocikli, vieglie auto) 2015.gada 1.oktobrī – 272, tajā skaitā, 208 vieglie auto, 28 mopēdi, 27 kvadricikli, seši kravas auto, trīs motocikli). Salīdzinājumam: 2015.gada 1.janvārī Latvijā bija reģistrēti 244 elektrotransportlīdzekļi, bet 1.jūlijā – 264. Plānots, ka, attīstot ETL uzlādes staciju tīklu, Latvijā reģistrēto elektrotransportlīdzekļu skaits varētu pārsniegt 700.

Ar pilnu Ministru kabineta noteikumu projektu, kā arī uzlādes staciju plānoto atrašanās vietu var iepazīties šeit.

 

 

CSDD saņēmusi uzaicinājumu no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) sagatavot un iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta pieteikumu elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras objektu tīkla izveidošanai un attīstībai.

Ar ERAF atbalstu paredzēts izveidot nacionālā līmeņa ETL uzlādes staciju tīklu, nodrošinot ETL lietošanas iespēju visā Latvijas teritorijā un novēršot to braukšanas attāluma ierobežojumu, tādējādi veicinot videi draudzīgu transportlīdzekļu izmantošanu. ETL uzlādes stacijas paredzēts izbūvēt uz TEN-T autoceļiem jeb uz lielajām šosejām un uz TEN-T autoceļus savienojošiem reģionālajiem autoceļiem, kā arī apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu virs 5000 iedzīvotājiem.

Kopējais attiecināmais finansējums uzlādes staciju tīkla izveidošanai ir paredzēts 8 344 235 eiro apmērā, tai skaitā ERAF finansējums 7 092 599 eiro un  valsts budžeta līdzfinansējums – 1 251 636 eiro.

Projekta iesniegums Ceļu satiksmes drošības direkcijai jāiesniedz CFLA līdz 2016.gada 18. februārim.

Plašāka informācija CFLA mājas lapā: http://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2015/uzsak-projektu-atlasi-elektrotransportlidzeklu-uzlades-infrastrukturas-tikla-attistibai.

 

 

CSDD Sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67025730

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mājas lapa: www.csdd.lv

Twitter: @csdd_lv

CSDD diennakts informācijas tālrunis: 67025777

 

 

 

 

 

No 2015.gada 15.-18.oktobrim izstādē „Vide un enerģija 2015” CSDD iepazīstina ar elektromobilitātes attīstību Latvijā – ar paveikto un ar plānoto.

 

CSDD interesentus iepazīstina ar pētījuma rezultātiem, kurā noteiktas elektromobiļu ātrās uzlādes staciju potenciālās atrašanās vietas uz TEN-T ceļiem jeb “lielajām” šosejām. Iespējamās uzlādes staciju atrašanās vietas tika noteiktas vadoties pēc vairākiem  kritērijiem – attālums starp uzlādes stacijām, to novietojums tiešā TEN-T ceļu tuvumā publiski pieejamās vietās, kā arī tika ņemti vērā elektromobiļu lietotāju sniegtie ieteikumi par uzlādes staciju izvietojumu.

 

Gan informācija par CSDD aktivitātēm, gan citas ar elektromobilitāti saistītas lietas pieejamas vienkopus, īpašā stendā, kurā apvienojušies ar elektromobilitāti saistītie uzņēmumi un organizācijas. Šajā stendā iespējams iepazīties arī ar dažādiem elektrovelosipēdiem un eletroautomobiļiem, tajā tiek demonstrēti jaunākie elektromobiļu uzlādes risinājumi un uzlādes stacijas.

 

Izstāde notiek Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, tā atvērta: 15.-17.oktobrī no pulksten 10.00-18.00, bet 18.oktobrī – no pulksten 10.00-17.00.

 

 

 

 

Mūsu kontakti

  • Rīga, S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +371 67025766